σύνδεση

Οι πορφυροί λίθοι των αυτοκρατόρων

Οι πορφυροί λίθοι των αυτοκρατόρων Οι τέσσερις τετράρχες. Πορφυρό άγαλμα, περ. 300 μ.Χ. Πρόκειται για τον Διοκλητιανό και τους τρεις άλλους συναυτοκράτορες, Μαξιμιανό, Γαλέριο και Κωνστάντιο Χλωρό. Σήμερα βρίσκεται στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε