σύνδεση

Κλωντ Ντυσέ (Claude Duchet)

Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Παρίσι 8, έχει δημοσιεύσει ποικίλες εργασίες πάνω στον 19ο αιώνα, ιδίως σχετικές με τον Μπαλζάκ και τον Φλωμπέρ, καθώς και την κοινωνιολογική κριτική. Το 2000 δημοσίευσε μια Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Γράμματα, τέχνες, επιστήμες, ιστορία. Έτος 2000 (Éditions Sedes).