σύνδεση

Ποιος είπε ότι ο Θεός δεν έχει χιούμορ;

 

 

Ο Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης πεθαίνει.

Ο φιλόδοξος και αδίστακτος Μιχαήλ Παλαιολόγος οργανώνει εξέγερση των μισθοφόρων, δολοφονεί τον επίτροπο του ανήλικου διαδόχου Ιωάννη Δ΄ Λάσκαρη και καταλαμβάνει τον θρόνο.

Ο Πατριάρχης Αρσένιος αποσύρεται στο μοναστήρι του Πασχασίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο Μιχαήλ εκλέγει νέο Πατριάρχη τον Νικηφόρο Β΄, ο οποίος πεθαίνει λίγους μήνες αργότερα. Καλεί τον Αρσένιο να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Μιχαήλ διατάζει να τυφλωθεί και να εξοριστεί ο Ιωάννης.

Ο Αρσένιος αφορίζει τον Μιχαήλ.

Ο Μιχαήλ καθαιρεί τον Αρσένιο και ορίζει νέο Πατριάρχη τον Γερμανό Γ΄.

Ο λαός αντιδρά στην καθαίρεση του Αρσένιου και θεωρεί τον Μιχαήλ σφετεριστή του θρόνου.

Η αδελφή του Μιχαήλ, Μαρία Μάρθα, δηλώνει οπαδός του Αρσένιου.

Ο Γερμανός Γ΄ αφορίζει τον Αρσένιο.

Ο Μιχαήλ καθαιρεί τον Γερμανό Γ΄ και στη θέση του τοποθετεί τον Ιωσήφ.

Ο νέος Πατριάρχης αίρει τον αφορισμό κατά του Μιχαήλ.

Ο Αρσένιος παθαίνει στην εξορία.

Στη Σύνοδο της Λυών ο Μιχαήλ εισηγείται την Ένωση των Εκκλησιών.

Οι Αρσενιάτες αντιδρούν στις ενέργειες του Μιχαήλ.

Ο Ιωσήφ παραιτείται.

Αρσενιάτες και Ιωσηφίτες διώκονται από τον Μιχαήλ.

Η αδελφή του Μιχαήλ, Ειρήνη Ευλογία, δηλώνει οπαδός του Ιωσήφ.

Πεθαίνει ο Μιχαήλ, αλλά η διαμάχη ανάμεσα στις δύο παρατάξεις συνεχίζει να συνταράσσει το Βυζάντιο.

Ο Ανδρόνικος Β΄, γιος του Μιχαήλ, αποκηρύσσει την ένωση των Εκκλησιών και επαναφέρει στον πατριαρχικό θρόνο τον Ιωσήφ.

Ο Ιωσήφ πεθαίνει.

Στη Σύνοδο του Αδραμυττίου αποφασίζεται να γίνει μια «θεοκρισία»: να τοποθετηθούν στην φωτιά δύο έγγραφα, ένα που θα περιέχει τις απόψεις των Αρσενιατών, και ένα των Ιωσηφιτών.  Ο Θεός, μέσω ενός θαύματος, θα έσωζε από τις φλόγες εκείνο που περιείχε τις ορθές δοξασίες.

Την επόμενη μέρα, Μέγα Σάββατο, και τα δύο έγγραφα γίνονται στάχτη.