σύνδεση

Έκκληση της APSA προς τους Προέδρους Γιούνκερ και Τουσκ για την καταδίωξη της Athens Review of Books


H American Political Science Association (APSA) έστειλε προς τον πρόεδρο της Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ και προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ στις 14 Δεκεβρίου 2018 την παρακάτω έκκληση:

Αξιότιμοι Πρόεδροι Γιούνκερ και Τουσκ,
Η Αμερικανική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (American Political Science Association) είναι μια ένωση ακαδημαϊκού χαρακτήρα με πάνω από 11.000 μέλη, καθηγητές και φοιτητές πολιτικής επιστήμης στην Αμερική και διεθνώς, μεταξύ των οποίων και έλληνες ακαδημαϊκοί. Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σας εκφράσουμε τη βαθειά ανησυχία μας για την απειλή που δέχεται η ακαδημαϊκή και πολιτική ελεύθερη έκφραση στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, τα ελληνικά δικαστήρια επιχείρησαν να περιορίσουν τη δυνατότητα της Athens Review of Books (ARB) να λειτουργεί ως κύριος τόπος διαλόγου σε σημαντικά πολιτικά ζητήματα. Γνωρίζουμε ότι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Κοτζιάς έχει δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς του εκδότη του περιοδικού και έχει προβεί σε δικαστικές ενέργειες εναντίον της ARB ως αντίδραση σε δημοσιευμένη επιστολή αναγνώστη, η οποία ασκούσε κριτική στον Υπουργό Εξωτερικών.

Η APSA συμμερίζεται την άποψη πολλών διαπρεπών ακαδημαϊκών ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να επαγρυπνούν και να προστατεύουν την πλήρη ελευθερία της ακαδημαϊκής και πολιτικής έκφρασης από κάθε προσπάθεια κυβερνητικής καταστολής. Το Άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών επιβεβαίωσαν την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελεύθερη έκφραση χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις. Ζητάμε τη συνεργασία σας με την ελληνική κυβέρνηση ώστε να διασφαλίσετε ότι η μεταχείριση της ARB θα είναι σύμφωνη με το πνεύμα των ανωτέρω δεσμεύσεων. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας.

Rogers M. Smith, Πρόεδρος
Paula D. McClain, Εκλεγείσα Πρόεδρος
Kathleen Thelen, Πρώην Πρόεδρος
Steven Rathgeb Smith, Εκτελεστικός Διευθυντής